Naar opstapgids.be BE  |  Naar opstapgids.nl NL
VOORWAARDEN

Opstapgids tracht er zorg voor te dragen dat er vertrouwelijk met uw gegevens, die we uit de formulieren en dergelijke, verkrijgen wordt omgegaan. We garanderen geen gegevens ter beschikking te stellen aan derden voor commerciële of niet-commerciële doeleinden.
Opstapgids waakt tevens voor ongeautoriseerde toegang tot onze gegevensbestanden teneinde misbruik van die gegevens te voorkomen. Uw e-mail adres zal gebruikt worden voor het verzenden van onze nieuwsbrief (tweemaal per maand) met daarin een overzicht van leuke uitjes in Nederland en België, alsmede de uitslag van de prijsvraag.